Cloud PBX ติดลมบนเมื่อเจอกับการทำงานแบบ work from home

                    ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานในรูปแบบ work from home ในประเทศไทยที่ผ่านมา การย้ายไปทำงานที่บ้านปัญหาที่พบคือการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าจากภายนอกที่ติดต่อเข้ามาในบริษัทผ่านทางช่่องทาง เลขหมาย 02 ที่เปิดให้ลูกค้าโทรเข้ามานั้น บริษัทต่างแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการทำ call forwarding ไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือของพนักงาน แต่ด้วยช่วงเวลา work from home ดังกล่าว กินระยะเวลายาวนานถึง 3 เดือนด้วยกัน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการทำ call forwarding ออกไปยังมือถือเป็นจำนวนมาก จึงทำให้หลายบริษัทมองหา solutions ที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว เนื่องจากเราไม่อาจทราบได้หลายว่า ไวรัส Covid-19 นี้จะกลับมาระบาดอีกครั้งเมื่อไหร จึงเป็นที่มาที่ไปทำให้บริการ Cloud PBX ได้ถูกพูดถึงอย่างหนาหูในช่วงนี้ เนื่องจากหากบริษัทเปลี่ยนมาใช้งาน Cloud PBX แล้วทุกคนสามารถยกเครื่อง IP Phone ไปต่อใช้งานร่วมกับ Internet บ้านทั่วไป สามารถทำงานได้เหมือนเดิม ไม่พลาดการติดต่อแม้ทำ work from home ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทำ call forwarding อยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็เหมือนนั่งอยู่ที่ office สบายใจในการทำงานในช่วง new normal นี้

                     นอกจากนั้น ระบบยังสามารถใช้งานได้บนระบบปฎิบัติการณ์หลากหลาย เช่น Mac OS, Window, Android, IOS เครื่อง IP Phone, เครื่อง Audio Conference ที่รองรับการใช้งานผ่านระบบ VoIP จึงทำให้ user แทบจะไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งาน แต่ยังเพิ่ม option ให้กับ user ด้วยซ้ำในการเลือกรูปแบบการใช้งาน