สิ่งที่ต้องพร้อมเมื่อเราต้อง work from home

 

                   เมื่อข้อมูลพร้อมสำหรับการทำงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่ใช้ในการประสานงานที่จำเป็น นั้นก็คือ อินเตอร์เนท ซึ่งจำเป็นมากเนื่องจากใช้ในการ รับส่ง email การประชุม video conference รวมไปถึงการ ส่งข้อความ chat เพื่อประสานงานเบื้องต้นซึ่งเป้นช่องทางการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพมากๆ ซึ่งรัฐบาลไทยเองก็สนับสนุน โดยประกาศให้ service provider ให้ความร่วมมือลดค่าเช้าใช้งานอินเตอร์เน็ตลงในช่วงที่ในช่วง work from home นี้

                เมื่อทุกอย่างพร้อม เราก็พร้อมที่จะจัดมุมทำงานเล็กๆเพื่อเป็นมุมทำงานอย่างสบายใจ มาเป็นชาว new normal ที่พร้อมสำหรับ work from home ที่จะถึงนี้กันค่ะ