Zoom ระบบประชุมผ่าน internet ที่ดังข้ามคืน

ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานในรูปแบบ work from home ในประเทศไทยที่ผ่านมา ทำให้คนไทยรู้จัก ระบบประชุมทางไกลที่มาแรงแซง Covid-19 ไปแบบที่การเติบโตขอบธุรกิจสวนทางกับธุรกิจอื่นๆโดยสิ้นเชิงปัจจัยที่นำความสำเร็จมาสู่ zoom นั้นสาเหตุมีดังนี้

1. ของฟรีดีๆก็มีในโลก มีการประยุกต์ใช้งาน zoom ในรูปแบบการเรียนการสอบพิเศษ เนื่องจาก zoom สามารถให้ใช้งาน ฟรี 40 นาที ทำให้ ติวเตอร์ที่รับสอนแบบตัวต่อตัว หันมาใช้งาน zoom เพื่อที่จะไม่ต้องเดินทางไปสอนให้เสี่ยงกับการติดเชื้อในเวลาดังกล่าว  

2. User friendly เนื่องจากขั้นตอนการเข้าใช้งานไม่ซับซ้อน ไม่เก่งคอมกด 2 - 3 คลิกก็เข้าใช้งานได้แล้ว อีกทั้งสามารถใช้งานบนมือถือ บนพีซี ก็สามารถใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก 

3. ราคาไม่แพงมาก พอราคาไม่แพงมากบริษัทน้อยใหญ่ก็เริ่มเปิดใจหันมาทดสอบใช้งานและติดใจใช้งานต่อกันยาวๆ

4. อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีขายในท้องตลาดราคาไม่แพง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพทั้งภาพและเสียงเพื่อใช้พูดคุยในเชิงธุรกิจ จึงต้องใใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

นี่คือ 4 เหตุผลที่ทำให้ zoom มาไกลว่าระบบ cloud confernce เจ้าอื่นๆ แม้จะเปิดตัวมาไม่นาน ทาง ทรีบราเธอร์ส ก็จำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวด้วยนะคะ