การเลือกอุปกรณ์ Conference ให้เหมาะสมกับขนาดห้องและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

by Super User
Hits: 351

เมื่อเราจะเลือกอุปกรณ์ประชุมทางไกลมี 2 สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญในการเลือกอุปกรณ์ เพื่อให้อุปกรณ์ที่เราซื้อมานั้นตอบโจทย์พื้นที่ใช้สอยทุกตาราง และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสการลงทุนที่ผิดพลาดให้น้อยที่สุด วันนี้เราจะแยกชนิดของห้องประชุมออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

Read more

CLOUD PBX ติดลมบนเมื่อเจอกับการทำงานแบบ WORK FROM HOME

by Super User
Hits: 184

                      ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานในรูปแบบ work from home ในประเทศไทยที่ผ่านมา การย้ายไปทำงานที่บ้านปัญหาที่พบคือการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าจากภายนอกที่ติดต่อเข้ามาในบริษัทผ่านทางช่่องทาง เลขหมาย 02 ที่เปิดให้ลูกค้าโทรเข้ามานั้น บริษัทต่างแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการทำ call forwarding ไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือของพนักงาน

Read more

สิ่งที่ต้องพร้อมเมื่อเราต้อง WORK FROM HOME

by Super User
Hits: 203
Read more

ZOOM ระบบประชุมผ่าน INTERNET ที่ดังข้ามคืน

by Super User
Hits: 160

ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานในรูปแบบ work from home ในประเทศไทยที่ผ่านมา ทำให้คนไทยรู้จัก ระบบประชุมทางไกลที่มาแรงแซง Covid-19 ไปแบบที่การเติบโตขอบธุรกิจสวนทางกับธุรกิจอื่นๆโดยสิ้นเชิงปัจจัยที่นำความสำเร็จมาสู่ zoom นั้นสาเหตุมีดังนี้

Read more