Voicestation 300

อุปกรณ์ประชุมทางไกลทางเสียง ผ่านสายสัญญาณโทรศัพท์สำนักงาน (Analog Line) สำหรับห้องประชุมขนาดเล็ก ยืนยันเรื่องคุณภาพเสียงจาก Band: Polycom

  • รองรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 3 ท่าน 
  • เชื่อมต่อผ่านระบบโทรศัพท์แบบ analog  
  • งานต่อการติดตั้งและการใช้งาน 
  • ไมโครโฟน 360 องศา
  • รับประกันสินค้า 1 ปี