SoundStation 2

อุปกรณ์ประชุมทางไกลทางเสียง ผ่านสายสัญญาณโทรศัพท์สำนักงาน (Analog Line) สำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 6 ท่าน สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้นถึง 10 ท่าน เมื่อเชื่อมต่อกับ expansion Microphone 2 ตัว

  • รองรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 6 ท่าน สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้นถึง 10 ท่านเมื่อเชื่อมต่อกับ expansion Microphone 
  • รองรับจอแสดงผลแบบ LCD 
  • เชื่อมต่อผ่านระบบโทรศัพท์แบบ analog  
  • งานต่อการติดตั้งและการใช้งาน 
  • ไมโครโฟนแบบ 360 องศา ระยะรับเสียง 3 เมตร
  • รับประกันสินค้า 1 ปี